Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, UBND xã Phương Giao tổ chức bế mạc điểm xây dựng mô hình, mẫu hình về xây dựng mô hình bảo tồn phát huy Di sản văn hóa, văn nghệ truyền thống.

 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TTVHNT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Văn hóa - Nghệ Thuật tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn nghệ truyền thống tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Tối ngày 08 tháng 5 năm 2024 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, UBND xã Phương Giao tổ chức bế mạc điểm xây dựng mô hình, mẫu hình về xây dựng mô hình bảo tồn phát huy Di sản văn hóa, văn nghệ truyền thống. 

 Chương trình báo cáo xây dựng mô hình bao gồm nhiều tiết mục như : Trích đoạn Lễ tơ hồng của đồng bào dân tộc Dao Lù Gang, Trình diễn Văn hoá Trà, Đơn ca Trong cây lại nhớ tới Người, Trẩy hội xuân…

 
 
|