Liên hệ

Địa chỉ

Số 01, đường Đội Cấn - Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên

Số điện thoại

0262.3853806

Thông tin liên hệ