VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG

Bế mạc Liên hoan hát Xẩm - Ninh Bình mở rộng 2022

Ngày 18/9, tại khách sạn Hoàng Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022.