Hội nghị - Tập huấn công tác quản lý, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác quản lý, tổ chức  hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023.  Tham dự hội nghị có 70 đại biểu đến từ các câu lạc bộ, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; công chức văn hóa cấp xã.

Hội nghị - Tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không ngừng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kịp thời phổ biến, tuyên truyền văn bản quản lý nhà nước về di di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng; nâng cao năng lực cán bộ quản lý, năng lực xây dựng, tổ chức hoạt động của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị cũng là dịp để các nhà quản lý, các câu lạc bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức hoạt động mô hình câu lạc bộ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.