Danh sách tác phẩm (dự kiến) đạt giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Ngày 21/10/2022, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã ban hành danh sách dự kiến tác phẩm đạt giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 14/4/2022 nhằm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kế hoạch công tác và chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”.

Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi của đông đảo tác giả thuộc nhiều thành phần tham gia, Ban Tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm (dự kiến) đạt giải. Đề nghị tập thể, cá nhân nếu có khiếu nại về nội dung liên quan đến Cuộc thi gửi khiếu nại bằng văn bản về cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 31/10/2022 (Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: vpc@bvhttdl.gov.vn, số điện thoại: 024.39438231, máy lẻ 164, di động 0915.281.996, đ/c Dương Trần Minh)./.

Danh sách tác phẩm (dự kiến) đạt giải đăng tải tại đây

BBT