Tiền Giang: Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 16-18/11/2022, tại Tp Mỹ Tho, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, ấp của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Tại lớp tập huấn, 80 học viên đã được nghe các giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, dàn dựng một chương trình văn nghệ quần chúng; Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao ở nông thôn; Kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, cắt dán, kẻ, vẽ khẩu hiệu tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã; Một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc; Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian tập huấn, các học viên cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Tiêu chí số 6 và 16 về văn hóa tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, làng. Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công tác quản lý và tổ chức một số hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, làng./.

Hồng Tuấn