Hải Dương: Tập huấn xây dựng “Ứng xử văn hóa, văn minh trong lễ hội truyền thống"

Từ ngày 24-27/9, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình ứng xử văn hóa, văn minh trong lễ hội truyền thống đình-đền Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2022”.

Nội dung tập hướng đến việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội; nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân khi tham gia hoạt động lễ hội. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh; hạn chế những biểu hiện tiêu cực, hành vi phản cảm trong lễ hội. Phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vùng, miền, dân tộc… gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh việc tập huấn về, Ban tổ chức đã phối hợp UBND xã Hưng Đạo, trực tiếp là Ban Quản lý di tích, đình - đền Lạc Dục (xã Hưng Đạo) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại di tích, chuẩn bị các phương án tổ chức lễ hội đình đền Lạc Dục năm 2022 theo hướng văn minh, lành mạnh, đảm bảo phương án an ninh trật tự an toàn xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương./.

Thảo Nguyên