Danh bạ điện thoại

 

Họ và tên

 

Phòng Ban

Số điện thoại

1.      

Phạm Chiến Huân

Giám đốc

0913388639

2.      

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Giám đốc

0912415236

3.      

Đỗ Minh Chuyên

Phó Giám đốc

0912662678

4.      

Hoàng Minh Tuân

Phó Giám đốc

0912661578

5.      

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0912256108

6.      

Trần Thị Thanh

Phó Giám đốc

0913567859

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

 

1.      

Nông Đình Hiếu

Trưởng phòng

0912901608

2.      

Nguyễn Hải Ninh

Phó trưởng phòng

0982944742

 

 

Phòng Diễn viên

 

 

1.      

Nguyễn Thị Hà Bắc

Trưởng phòng

0915643216

2.      

Dương Thị Nhị

Phó trưởng phòng

0981228818

 

 

Phòng Nhạc

 

 

1.

Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng

0982944568

 

 

Phòng Văn hóa Cơ sở

 

 

1.      

Phạm Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng

0988693292

2.      

Lưu Thị Sa

Phó trưởng phòng

0969958555

 

 

Đội Tuyên truyền Lưu động

 

 

1.      

Vũ Thị Thiệp

Đội trưởng

0912256035

2.      

Quản Vĩnh Lựu

Đội phó

0916160250