MÔ HÌNH MẪU HÌNH

Tập huấn xây dựng và nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Hà Giang

Ngày 17/8/2022, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang khai mạc lớp tập huấn “Xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mông tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang”.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện Nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng phát triển bền vững đất nước

Sáng 2/11/2022, tại quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện Nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng phát triển bền vững đất nước.