Tập huấn xây dựng và nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Hà Giang

Ngày 17/8/2022, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang khai mạc lớp tập huấn “Xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mông tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang”.

Tham dự tập huấn có đồng chí Chẳn Thị Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UNBD huyện; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quang Bình và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo xã và đông đảo nghệ nhân, học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn là hoạt động triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng và nhân rộng mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” năm 2022.

Diễn ra từ ngày 17 đến 22/8, 5 nghệ nhân đã trực tiếp hướng dẫn và truyền dạy cho hơn 50 học viên trẻ các làn điệu dân ca, dân vũ: Hát trong lao động sản xuất, Hát giao duyên, Hát trong Lễ hội Gầu Tào, Múa gậy sênh tiền, Múa ô, biểu diễn khèn Mông, sáo, kèn lá, ống hát... với mục đích nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Mông và hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch.

Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần vào việc tuyền truyền, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đồng bào dân tộc Mông cũng như khai thác hiệu quả mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ, từ đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của đồng bào dân tộc Mông đồng thời phát huy và nhân rộng mô hình.

Thảo Nguyên