Xây dựng điểm mô hình mẫu hình văn hóa cơ sở năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 21, ngày 16/02/2023 của Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng mô hình, mẫu hình Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ điểm tỉnh Thái Nguyên năm 2023; 

Căn cứ lựa chọn, thống nhất của Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thành phô Phổ Yên với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, đã chọn UBND phường Đồng Tiến là điểm xây dựng mô hình, mẫu hình về hoạt  động văn hóa, văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Tại buổi khai mạc lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành đã tạo điều kiện cho nhân dân địa phương được hưởng thụ và tập luyện những kỹ năng, kỹ thuật trong dàn dựng và tập luyện những tiết mục văn nghệ dân gian, văn nghệ quần chúng; phục hồi những giá trị văn hoá phi vật thể như ca; múa; nhạc; kịch ….

`Đó là niềm tự hào cho cho Đảng bộ và Chính quyền địa pương và nhân dân phường Đồng Tiến, đặc biệt là 02 TDP Thanh Trung và Thanh Hoa; Các đồng chí hướng dẫn viên, các nghệ nhân đã không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, bảo tồn, truyền dạy giá trị văn hoá các dân tộ. Đây chính là nguồn động lực, là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần vào xây dựng phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày càng phát triển cả về chất và lượng.