Chi Đoàn Thanh niên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2024

 

 Hưởng ứng tháng thanh niên 2024, sáng ngày 06/3 chi đoàn Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh  tổ chức thực hiện các hoạt động tháng Thanh niên, nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh đơn vị. Với sự tham gia của hơn 20 đoàn viên, thanh niên đã tiến hành dọn vệ sinh, làm sạch tại cơ sở 1 và cơ sở 2.


 


 Qua hoạt động này nhằm nâng cao ý thức gữi gìn vệ sinh nơi công cộng trong nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên cùng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, đây là dịp để chúng ta tự nhắc nhở mình về mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường qua đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, về tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng bỏ rác đúng nơi quy định”, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị “Xanh, sạch, đẹp”. Qua đây, cũng thực hiện tốt nội dung kế hoạch của Ban chấp hành Chi đoàn về tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên năm 2024.