Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật biểu diễn chương trình nghệ thuật khai hội mừng xuân Giáp Thìn 2024 tại Đình - đền - chùa Cầu Muối.

 Ngày 13/2, Lễ khai hội Đình - đền - chùa Cầu Muối tại huyện Phú Bình đã được tổ chức. Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn chương trình nghệ thuật khai hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.  
Lễ khai hội Đình - đền - chùa Cầu Muối được tổ chức hằng năm vào dịp đầu Xuân để tưởng nhớ công lao của các anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; cũng như cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt... Đây cũng là một trong những lễ hội thu hút đông đảo các du khách thập phương. Không chỉ có giá trị về văn hoá, tín ngưỡng, Cụm di tích Đình - đền - chùa Cầu Muối còn là di tích cách mạng quan trọng, đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 2005, cụm di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh.