Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2024 của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024;

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch luyện tập và biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024 vào hồi 19h30 ngày 01/02/2024 tại sảnh chính Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, chương trình nghệ thuật với các nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 94 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; các phong trào thi đua yêu nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước được phát động năm 2024.

Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa; những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; giới thiệu tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật hướng tới tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý trí tự lực, tự cường tinh thần đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế.