Lào Cai: Tập huấn “Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, văn minh, lành mạnh vùng đồng bào dân tộc Mông” huyện Bát Xát

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn “Giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, văn minh, lành mạnh vùng đồng bào dân tộc Mông” trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Lớp tập huấn được tổ chức với nội dung trao đổi kỹ năng về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gắn với bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mông và truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và cách thức chế tác nhạc cụ dân tộc Mông, trong thời gian 05 ngày hơn 50 học viên là thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc Mông đã được các giảng viên và nghệ nhân đã trực tiếp trao đổi về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước, hướng dẫn và truyền dạy các làn điều dân ca, dân vũ: Hát trong lao động sản xuất, Hát giao duyên, Hát trong ngày hội, Múa gậy sênh tiền, Múa ô, biểu diễn khèn Mông, sáo, kèn lá, hát ống...

Mục đích tổ chức lớp tập huấn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Mông và hướng tới xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần vào việc tuyền truyền, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đồng bào dân tộc Mông cũng như khai thác hiệu quả mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ, từ đó xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của đồng bào dân tộc Mông./.

Thảo Nguyên