Tham gia Hội diễn chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023

Tối 9/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023, với chủ để "Vang mãi khúc quân hành".

Tham gia hội diễn, cùng với 19 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của quân đội, còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và tỉnh Thái Nguyên, thể hiện sự phát triển về quy mô, đổi mới về hình thức và quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng của Hội diễn.

Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21/10/2023 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.