Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật mở lớp tập huấn truyền dạy đàn tính, hát then năm 2023 cho cán bộ, hạt nhân phong trào các huyện

 

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Được sự đồng ý của Sở VH,TT&DL, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao truyền dạy Hát then, đàn tính năm 2023, với sự tham gia của trên 30 học viên là cán bộ phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ của huyện, xã và hội viên các câu lạc bộ Hát dân ca; đàn tính hát then của các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Lớp tập huấn nâng cao truyền dạy Hát then, đàn tính năm 2023 nhằm tiếp tục được cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về truyền dạy (phương pháp truyền dạy) cho các cán bộ làm công tác văn hóa của huyện, xã và hội viên các CLB trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó cũng mong muốn sẽ nâng cao chất lượng truyền dạy Hát then, đàn tính cho các cán bộ văn hóa, Hội viên các CLB; tạo sức lan tỏa về các loại hình dân ca trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình dân ca của các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.