Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn chương trình trên địa bàn tỉnh

 Thực hiện kế hoạch được đề ra, ngày 14/3 Trung tâm Văn hoá – Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật hát chèo và 1 số tiểu phẩm phục vụ nhân dân trên các địa bàn tỉnh.Hầu hết các hoạt động được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, có sự đầu tư cả về chất lượng nội dung, hình thức nghệ thuật nên đạt được hiệu quả cao và nhận được phản hồi tích cực của công chúng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật của nhân dân địa bàn tỉnh, tạo không khí sôi nổi để du khách thưởng thức.