Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia giải Cầu lông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chào mừng 78 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia giải Cầu lông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024, Chào mừng 78 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).