Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 -19/5/2024).

 

 Thực hiện kế hoạch số 37/KH-TTVHNT, ngày 27/3/2024 của Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia Hội thi tuyên truyền lưu đồng Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
 
 Ngày 16/4/2024, Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng duyệt chương trình tham gia Hội thi.
 
 Các tiết mục mang tới hội thi nhằm
ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh.

 Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của các thế hệ anh hùng, bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những tấm gương điển hình góp sức trẻ, tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

 Những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được của đất nước; Giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật, truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của địa phương.