Sơn La: Tập huấn “Xây dựng mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Kháng" huyện Quỳnh Nhai

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Sơn La, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Kháng xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La” năm 2022.

Lớp tập huấn diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 năm 2022, thu hút hơn 50 hạt nhân văn nghệ tại địa phương. Nội dung chính bao gồm: Tập huấn truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc như: Hát dân ca Kháng, hát ru, hát giao duyên; Múa tăng bu, múa mẹt hoa, múa Au eo, múa khăn bả Nàng Han, múa Cơ dâng; Biểu diễn đàn Hưn mạy, Cơ dơng, trống, chiêng và kỹ thuật chế tác các nhạc cụ truyền thống đồng bào dân tộc Kháng.

Bên cạnh việc truyền dạy, Ban tổ chức phối hợp UBND xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai quyết định thành lập Câu lạc bộ dân ca dân vũ dân tộc Kháng và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Thông qua lớp tập huấn xây dựng mô hình và thành lập Câu lạc bộ sẽ là cơ sở góp phần quan trọng trong việc tuyền truyền, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đồng bào dân tộc Kháng cũng như khai thác hiệu quả mô hình trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương./.

Thảo Nguyên