Tiêt mục dàn dựng chương trình sân khấu chèo năm 2023 phục vụ nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ diễn viên, nhạc công bộ môn sân khấu chèo, bổ xung các tiết mục có chất lượng nghệ thuật phục vụ biểu diễn các nhiệm vụ chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tham gia giao lưu nghệ thuật với các tỉnh lân cận. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật đã tổ chức luyện tập dàn dựng chương trình sân khấu chèo theo kế hoạch năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu chèo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới.